Wniosek o opiekę nad dzieckiem z powodu zamknięcia szkoły z uwagi na koronawirusaWniosek o opiekę nad dzieckiem z powodu zamknięcia szkoły z uwagi na koronawirusa

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji{...}
Continue Reading....Continue Reading....

Rzecznik MŚP apeluje do Premiera Morawieckiego o możliwość czasowego zawieszenia opłacania składek ZUS dla przedsiębiorcówRzecznik MŚP apeluje do Premiera Morawieckiego o możliwość czasowego zawieszenia opłacania składek ZUS dla przedsiębiorców

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, w związku z koronawirusem, skierował do Premiera RP list z apelem o wprowadzenie dobrowolności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców{...}
Continue Reading....Continue Reading....